Κλιμάκωση μεγέθους της Ηλεκτροχημικά Ενισχυόμενης Καταλυτικής Υδρογόνωσης του CO2 προς παραγωγή καυσίμων

 

Σύντομη περιγραφή

Προτείνεται η πειραματική μελέτη της μετατροπής CO2 δεσμευόμενου από τα καυσαέρια σταθμών ηλεκτροπαραγωγής προς ελαφρούς υδρογονάνθρακες χρησιμοποιώντας ηλεκτροχημικά ενισχυόμενους μονολιθικούς αντιδραστήρες σε λεπτά πορώδη υμένια Ru καθώς και σε αντιδραστήρες στερεάς κλίνης ημιπιλοτικής κλίμακας χρησιμοποιώντας νανοδιεσπαρμένους καταλύτες με βάση το Ru στηριζόμενους σε ιοντικά αγώγιμους φορείς που δρουν ως επιτόπιοι δότες ενισχυτών.

Μελέτες

No items found