Μελέτες ωρίμανσης για την επέκταση του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ στην Πτολεμαΐδα

 

Σύντομη περιγραφή

Η παρούσα πράξη περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών για την προετοιμασία και ωρίμανση του έργου με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης για την επέκταση του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ στην Πτολεμαΐδα Αναφορικά με την εκπόνηση μελετών το νέο κτίριο θα είναι συνολικής εκτιμώμενης επιφάνειας 900,00 τ.μ (300 τ.μ. υπόγειο, 300 τ.μ. ισόγειο και 300 τ.μ. όροφος), σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nZEB) και θα στεγάσει νέες ερευνητικές υποδομές. Οι νέες ερευνητικές υποδομές θα σχετίζονται με τις ανάγκες της μεταλιγνιτικής εποχής και την διαμόρφωση ενός νέου βιώσιμου ενεργειακού μοντέλου μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Έμφαση θα δοθεί στη ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής σε διάφορα θεματικά πεδία του ΙΔΕΠ όπως τεχνολογίες Η2, αποθήκευση ενέργειας, αποκατάσταση εδαφών, κυκλική οικονομία και έξυπνα κτίρια. Παράλληλα προβλέπονται δραστηριότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων προσωπικού στις παραπάνω τεχνολογίες.

Μελέτες

No items found