Μία καινοτόμα προσέγγιση για torrefaction σε οικιακούς και κοινόχρηστους λέβητες

 

Σύντομη περιγραφή

Στόχος του έργου είναι μία ολοκληρωμένη προσέγγιση αξιοποίησης διαφόρων τύπων αγροτικής βιομάζας (π.χ άχυρο, φλοιός ηλίανθου, στελέχη καλαμποκιού) μέσω ειδικής θερμικής επεξεργασίας τους (φρύξη-torrefaction) πριν την πελλετοποίησή τους. Με τον τρόπο αυτό οι ιδιότητες της δύσχρηστης και ανεκμετάλλευτης αγροτικής βιομάζας ενισχύονται κάνοντας ελκυστική την άμεση χρήση της. Η καινοτομία του έργου εντοπίζεται στο συνδυασμό της προεπεξεργασίας του καυσίμου καθώς και της τελικής του χρήσης σε οικιακούς και κοινόχρηστους λέβητες. Το έργο θα εστιάσει κυρίως στην Ευρωπαϊκή και Ρωσική αγορά λεβήτων βιομάζας με διεξαγωγή πειραμάτων σε λέβητες των εταίρων από Αυστρία (λέβητας εσχάρας) και Ρωσία (λέβητες ρευστοποιημένης κλίνης) με σκοπό την βελτιστοποίηση του σταδίου της προεπεξεργασίας του καυσίμου.

Μελέτες

No items found