Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες στο Δήμο Άργους Ορεστικού

 

Σύντομη περιγραφή

Αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης είναι η ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών που αφορούν σε εφαρμογές ΤΠΕ, οι οποίες θα περιλαμβάνονται σε μια ενιαία πλατφόρμα που θα διαθέτει τις υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες (δημότες, επιχειρήσεις, άλλες διοικητικές υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα) Ως εκ τούτου, η πράξη θα περιλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν: – Στην ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσεων. – Στην προώθηση της τοπικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. – Στην συμπλήρωση της λειτουργικότητας υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων ώστε να προστεθούν νέες λειτουργίες – Στην ανάπτυξη συστημάτων αλληλεπίδρασης των Δήμων με τους δημότες τους στη λογική των «έξυπνων πόλεων». Ενοποίηση εφαρμογών των υπηρεσιών της Αυτοδιοίκησης και του Δημοσίου σε ενιαίο λειτουργικό σύνολο με τη μορφή «πύλης» (portal), που θα ενισχύει την αποτελεσματικότητά τους, μέσω της προσβασιμότητας από όλους τους τύπους χρηστών (πολίτες, επιχειρήσεις, δημοτικοί υπάλληλοι, αιρετοί) με κοινό τρόπο, μέσω έξυπνων κινητών τηλεφώνων και ταμπλετών ή προσωπικών υπολογιστών, επιτρέποντας τη διαλειτουργικότητά τους και απλοποιώντας τη χρήση και τη διαχείρισή τους. – Στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης σε απομακρυσμένες περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό θα αναπτυχθεί η κάτωθι εφαρμογή: – Εφαρμογή διαχείρισης εξωτερικών πηγών εσόδων Επιπλέον, στο πλαίσιο της πράξης θα υλοποιηθούν οι κάτωθι ενέργειες: – Αποτυπώσεις – Δημιουργία του συνόλου του ψηφιακού περιεχομένου που θα εισαχθεί στις εφαρμογές Τέλος, στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι κάτωθι υποστηρικτικές ενέργειες: – Προκαταρκτικές ενέργειες ανάλυσης και ωρίμανσης – Εκπαίδευση προσωπικού – Πιλοτική Λειτουργία – Παραγωγή εγχειριδίων χρήσης – Δράσεις ευαισθητοποίησης

Φορείς

Μελέτες

No items found