Πλατφόρμα – Εφαρμογή Διασύνδεσης και Διαχείρισης Έξυπνου Κάδου από Ανακυκλώσιμα Υλικά

 

Σύντομη περιγραφή

Εκτός από τον απλό-συμβατικό κάδο θα υπάρχει και μια δεύτερη έκδοση αυτή του έξυπνου κάδου. Στον ήδη υπάρχον κάδο, θα προστεθεί ένας αριθμός αισθητήρων για την μέτρηση της απόστασης από την επιφάνεια των απορριμμάτων, υπολογίζοντας έτσι τη μέση στάθμη. Έτσι θα γνωρίζουμε σε πιο ύψος βρίσκονται τα απορρίμματα. Οι αισθητήρες θα είναι εντοιχισμένοι στον κάδο ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα βανδαλισμού και κλοπής. Οι αισθητήρες θα συνδέονται ενσύρματα με την πλακέτα του μικροεπεξεργαστή ο οποίος θα βρίσκεται σε σημείο χωνευτό στο κάδο ώστε να μην γίνεται αντιληπτός και να μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με ειδικό κλειδί. Τα καλώδια σύνδεσης θα οδεύουν ανάμεσα από τα επίπεδα του κάδου. Η πλακέτα θα έχει 8bit μικροεπεξεργαστή όπως για παράδειγμα ATmega328P, οποίος θα είναι προγραμματισμένος σε γλώσσα προγραμματισμού C.

Μελέτες

No items found