Πληθοποριστική πλατφόρμα παράδοσης αγαθών ως-υπηρεσία

 

Σύντομη περιγραφή

To εργο αφορα τη δημιουργια της πλατφόρμας i-Deliver το οποίο ουσιαστικά είναι ένα Web cloud κεντρικό λογισμικό διαχείρισης delivery services, όπου συγκεντρώνονται όλες οι αιτήσεις διανομής από τα συμβεβλημένα καταστήματα και από τους ιδιώτες. Το λογισμικό τα ταξινομεί ανάλογα με την προτεραιότητα, τους χρόνους παραλαβής, τον τόπο παράδοσης και βάση του ειδικού αλγόριθμου, τα δρομολογεί στους διανομείς. Το λογισμικό ανάλογα με το είδος διανομής και το κατάστημα και με βάση την ιστορικότητα, υπολογίζει σε πόση ώρα θα είναι έτοιμη η κάθε παραγγελία για διανομή. Στέλνει την εντολή διανομής στον ανάλογο διαθέσιμο διανομέα, συνδυάζοντας τα δρομολόγια και τη δρομολόγηση του κάθε διανομέα, το μέσο που αυτός διαθέτει (π.χ. ποδήλατο, μηχανάκι, αυτοκίνητο). Μαζεύοντας τα στοιχεία βάσει της κάθε πρόβλεψης (προϋπολογιστικά) και του αποτελέσματος (απολογιστικά), το σύστημα βελτιώνει την ακρίβεια του. Επίσης, η πλατφόρμα ολοκληρώνεται από εφαρμογή σε smartphone μέσω της οποίας, ο κάθε διανομέας, δίνει αυτόματα καταγραφή ακριβώς για τη χρονική στιγμή της κάθε ενέργειας μαζί με το γεωγραφικό στίγμα (μέσω GPS) που την πραγματοποίησε, λαμβάνει πληροφορίες για το πλάνο εργασιών της ημέρας, κλπ. Οι λειτουργίες που υποστηρίζει οι πλατφόρμα, συνοψίζονται παρακάτω: 1. Πρόσβαση από τα συμβεβλημένα καταστήματα που έχουν delivery στην λειτουργία τους (καταστήματα εστίασης κτλ) 2. Πρόσβαση από επαγγελματίες οι οποίοι δεν διαθέτουν υπηρεσία διανομής μέσα στις δραστηριότητες τους, αλλά έχουν περιστασιακά τέτοιες ανάγκες. (π.χ. φαρμακεία, δικηγορικά γραφεία, οδοντιατρεία, λογιστικά γραφεία κλπ.). 3. Πρόσβαση από καταναλωτές Οποιοσδήποτε μπορεί να εισάγει μια εντολή διανομής. Σκοπός της πλατφόρμας είναι να ικανοποιήσει κάθε είδους ανάγκη διανομής που μπορεί να υφίσταται εντός πόλης (intercity διανομή για κάθε πόλη που θα δραστηριοποιείται). Ο καταναλωτής, μέσω της πλατφόρμας i-Deliver θα μπορεί να διαλέξει ακόμα και τον διανομέα που θέλει να του φέρει το προϊόν που ζήτησε, εφόσον το επιθυμεί. Επίσης, μετά από κάθε διεκπεραίωση αιτήματος, ο καταναλωτής μπορεί να βαθμολογεί τη διαδικασία, τον διανομέα, αλλά και το κατάστημα. 4. Πρόσβαση από τους συμβεβλημένους διανομείς.

Μελέτες

No items found