ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

Σύντομη περιγραφή

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και υλοποιεί ένα καινοτόμο έργο για ολόκληρη την περιοχή. Το έργο ‘ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ’, περιλαμβάνει την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την ενημέρωση και βελτίωση της καθημερινότητας του ΠΟΛΙΤΗ και του επιχειρηματία της περιοχής σε ζητήματα που αφορούν την επικοινωνία του με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας

Μελέτες

No items found