Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στην περιοχή παρέμβασης ΕΣΒΑΑ Δήμου Φλώρινας

 

Σύντομη περιγραφή

Το έργο «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στην περιοχή παρέμβασης ΕΣΒΑΑ Δήμου Φλώρινας», που θα υλοποιηθεί από τον Δήμο, αποσκοπεί στην αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων ανέργων της περιοχής παρέμβασης. Στην δράση, μπορούν να συμμετάσχουν 120 άνεργοι, οι οποίοι δύναται να παρακολουθήσουν ένα από τα εξής προγράμματα κατάρτισης: ? Τεχνίτης Θερμομόνωσης ? Διαχείριση και Εμπορία αγροτικών προϊόντων ? Τεχνικός εφαρμογών λογισμικού σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ? Στέλεχος digitalmarketing Χειριστής Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ? Στέλεχος Διαχείρισης και Οργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Πρόκειται για υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων της περιοχής ΒΑΑ και με την ολοκλήρωση τους θα χορηγηθεί η σχετική πιστοποίηση.

Φορείς

Μελέτες

No items found