«Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης ΕΣΒΑΑ Δήμου Εορδαίας»

 

Σύντομη περιγραφή

Το έργο «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή στην περιοχή παρέμβασης ΕΣΒΑΑ Δήμου Εορδαίας», που θα υλοποιηθεί από τον Δήμο, αποσκοπεί στην αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων ανέργων της περιοχής παρέμβασης. Στην δράση, μπορούν να συμμετάσχουν 120 άνεργοι, οι οποίοι μπορούν να παρακολουθήσουν ένα από τα εξής προγράμματα κατάρτισης«Στέλεχος επιχειρήσεων παραγωγής, τυποποίησης, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων», «Στέλεχος digitalmarketing – Χειριστής Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης», Επίπεδο Εκπαίδευσης (Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), «Στέλεχος digitalmarketing – Χειριστής Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης», Επίπεδο Εκπαίδευσης (Απόφοιτοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕΙ) -Απόφοιτοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ)), «Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού Υπολογιστών», «Στέλεχος κοινωνικής φροντίδας». Πρόκειται για υλοποίηση 5 προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων της περιοχής ΒΑΑ και με την ολοκλήρωση τους θα χορηγηθεί η σχετική πιστοποίηση.

Φορείς

Μελέτες

No items found