Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης ΕΣΒΑΑ Δήμου Κοζάνης

 

Σύντομη περιγραφή

Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση» προβλέπει τη συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση και πιστοποίηση 120 ανέργων που διαβιούν στην αστική περιοχή Κοζάνης

Φορείς

Μελέτες

No items found