Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ – Δήμου Πρεσπών

 

Σύντομη περιγραφή

ΤοΤο έργο «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ – Δήμου Πρεσπών», που θα υλοποιηθεί από τον Δήμο, αποσκοπεί στην αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων ανέργων της περιοχής παρέμβασης. Στην δράση, μπορούν να συμμετάσχουν 42 άνεργοι, οι οποίοι μπορούν να παρακολουθήσουν ένα από τα εξής προγράμματα κατάρτισης «Εισαγωγή στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα στον Κλάδο της Αγροδιατροφής», «Οριζόντιες Ξενόγλωσσες ικανότητες στο χώρο εργασίας». Πρόκειται για υλοποίηση 2 προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων της περιοχής ΟΧΕ και με την ολοκλήρωση τους θα χορηγηθεί η σχετική πιστοποίηση. Θα οργανωθούν δράσεις δημοσιότητας με ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων. Τα κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας είναι ότι: – Απευθύνεται στο σύνολο των ανέργων της περιοχής παρέμβασης. – Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν αποτελούν μια ολοκληρωμένη παρέμβαση και παράγουν αποτελέσματα προς το γενικό δημόσιο όφελος, καθώς προάγουν την κοινωνική συνοχή και διευκολύνουν την κοινωνική ένταξη των ανέργων. – Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της παρούσας ΥΓΟΣ, δεν παρέχονται από την αγορά με τους ίδιους όρους δεδομένου ότι αποτελούν ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υπηρεσιών και ταυτόχρονα παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ καθώς απευθύνονται σε ανέργους, δηλαδή πολίτες χωρίς οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν την παρεχόμενη υπηρεσία.

Φορείς

Μελέτες

No items found