Σύστημα ανάλυσης, τεκμηρίωσης και επίδειξης παραδοσιακών μουσικών οργάνων του Μουσείου Κρητικής Εθνολογίας- [Τ6ΥΒΠ-00397]

 

Σύντομη περιγραφή

Το έργο HapticSOUND στοχεύει στη δημιουργία ενός συστήματος ανάλυσης, τεκμηρίωσης και επίδειξης παραδοσιακών μουσικών οργάνων του Μουσείου Κρητικής Εθνολογίας (ΜΚΕ), το οποίο εμπλέκει τον επισκέπτη σε μια προσωποποιημένη βιωματική εμπειρία μετάδοσης της πολιτισμικής γνώσης με τρόπο ενεργητικό, ευχάριστο και δημιουργικό. Το προτεινόμενο σύστημα μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στο κοινό (επισκέπτες) και τις πηγές άντλησης πολιτισμικής γνώσης (ιστορικοί, λαογράφοι, οργανοποιοί, μουσικοί, κ.ά), συμβάλλοντας στην κατανόηση, διάδοση και διάσωση της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στο χώρο της παραδοσιακής Κρητικής μουσικής. Σε όλες τις φάσεις εξέλιξης και λειτουργίας του HapticSOUND, χρησιμοποιούνται μη παρεμβατικές τεχνικές ώστε να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα των εκθεμάτων. Η ιδέα του HapticSOUND βασίζεται στο τρίπτυχο: ενημέρωση, διάδραση, παιχνίδι (δημιουργική ψυχαγωγία). Το προτεινόμενο σύστημα περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας επιδεικτικής εγκατάστασης για την ενημέρωση των επισκεπτών του Μουσείου σχετικά με τα μουσικά όργανα που εκτίθενται σε αυτό, την εξοικείωσή τους με τους ήχους που μπορούν αυτά να παράγουν, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας (παίξιμο) και δόμησής (κατασκευή) τους. Υποστηρίζεται η συμμετοχή του επισκέπτη σε μια βιωματική εμπειρία μελέτης του λειτουργικού μοντέλου του μουσικού οργάνου, που κλιμακώνεται μεταξύ της απλής παραγωγής ήχων και της εκτέλεσης μουσικών μοτίβων. Επιπλέον, υποστηρίζεται η μελέτη του δομικού μοντέλου του μουσικού οργάνου, ως προς τη συναρμολόγησή του, στο πλαίσιο ενός σοβαρού παιχνιδιού (serious game).

Μελέτες

No items found