Βελτιωμένα γενόσημα πολυπεπτιδικά φάρμακα με καινοτόμες φαρμακοτεχνικές μορφές

 

Σύντομη περιγραφή

Το Έργο POLYPEPPHARM στοχεύει στην ανάπτυξη 3 υπεργενόσημων πολυπεπτιδικών φαρμάκων, συγκεκριμένα την Ιντερφερόνη α2a (INFα2a), την Ερυθροποιητίνη α (EPOα), και την Ιντερλευκίνη 2 (IL-2), χρησιμοποιώντας μεθυλοτροφικούς μύκητες που προσθέτουν πολυσακχαρίτες στις εκκρινόμενες πρωτεΐνες. Οι ανασυνδυασμένες πρωτεΐνες που θα συντεθούν θα υποβληθούν σε έλεγχο αντιγονικότητας και ανοσογονικότητας, σε ανάλυση της δομής και της σταθερότητάς τους, σε βιοχημικό χαρακτηρισμό και σε μια σειρά τεστ λειτουργικότητας και, τελικά, θα ενσωματωθούν σε προηγμένες φαρμακομορφές, δηλαδή σε εμφυτεύματα τύπου πηκτής και σε εμφυτεύματα τύπου μικροσφαιριδίων. Είναι αναμενόμενο ότι τα πολυπεπτιδικά φάρμακα που θα αναπτυχθούν θα έχουν βελτιωμένα χαρακτηριστικά σε σχέση με τα αντίστοιχα, εμπορικά διαθέσιμα φάρμακα κυρίως λόγω της καλύτερης σταθερότητας και διαλυτότητας, της ειδικής ενεργότητας, και της βιοδιαθεσιμότητας. Τέλος, θα διεξαχθεί τεχνοοικονομική μελέτη και έρευνα αγοράς για να προσδιοριστεί η βέλτιστη στρατηγική αξιοποίησης των αποτελεσμάτων. Το Έργο POLYPEPPHARM συνεπάγεται πολύ μικρό ρίσκο και αναμένεται να έχει τεράστιο οικονομικό όφελος.

Μελέτες

No items found