ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “CENTRE OF EXCELLENCE FOR FUTURE VEHICLE ENVIRONMENTAL PERFORMANCE”-FuVEP

 

Σύντομη περιγραφή

Η Ερευνητική Υποδομή (ΕΥ) FuVEP φιλοδοξεί να παρέχει στην βιομηχανία (κυρίως την αυτοκινητοβιομηχανία) και τις Δημόσιες Υπηρεσίες (σε εθνικό και διεθνές επίπεδο) υψηλού επιπέδου επιστημονική έρευνα και τεχνολογικά εργαλεία για την βελτιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της αυτοκίνησης. Η FuVEP επιδιώκει τη σύνδεση επιστήμης και βιομηχανίας μέσω του σχεδιασμού και υλοποίησης ερευνητικών δράσεων και έργων μετατρέποντας με αυτόν τον τρόπο ερευνητικά αποτελέσματα σε καινοτόμες μεθοδολογίες, εργαλεία και προϊόντα. Η ΕΥ εστιάζει στην ολοκληρωμένη έρευνα του κύκλου «καύσιμα – διαδικασία καύσης και χαρακτηριστικά ροής – μηχανισμοί αντιρρύπανσης και εξαγωγής καυσαερίων» (γνωστό στη διεθνή βιβλιογραφία με τον όρο powertrain) μέσω πειραματικών διατάξεων και διαδικασιών προσομοίωσης. Απώτερος στόχος είναι να καταστεί ως ο σημαντικότερος Ελληνικός ερευνητικός πόλος και ένας από τους πλέον σημαντικούς σε διεθνές επίπεδο στα προτεινόμενα επιστημονικά πεδία, επιτυγχάνοντας θετικές εισροές νέων ταλαντούχων επιστημόνων και δημιουργώντας ευκαιρίες για τη δημιουργία νέων συνεργαζόμενων ερευνητικών ομάδων σε συμπληρωματικά αντικείμενα. Η FuVEP εδράζει την ίδρυσή της στη συνεργασία 3 αναγνωρισμένων Εργαστηρίων με ήδη εμπεδωμένη εμπειρία και σχέση με τη βιομηχανία, κυρίως καυσίμων, αυτοκινητοβιομηχανία και συμβούλων μηχανικών. Συντονιστής του εγχειρήματος είναι το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ/ΑΠΘ), με εμπειρία άνω των 30 ετών στον τομέα του χαρακτηρισμού και του έλεγχου εκπομπών καυσαερίων των αυτοκινήτων, στη βελτιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης και στα εναλλακτικά και ανανεώσιμα καύσιμα. Στην ΕΥ συνεισφέρουν επίσης: – Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου (ΕΤΚΛ/ΕΜΠ), με τεχνογνωσία στην ποιότητα και την αξιοποίηση των καυσίμων και των λιπαντικών – Το Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Θερμικών Μηχανών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΕΘΘΜ/ΠΔΜ), με τεχνογνωσία στον τομέα των μηχανών εσωτερικής καύσης. Τα τρία ιδρυτικά μέλη θα συνεισφέρουν υλικοτεχνικές υποδομές, γνώσεις, εμπειρία και επιστημονική επάρκεια, ώστε να είναι σε θέση να προτείνουν και να επιλύσουν σειρά ερευνητικών θεμάτων που σχετίζονται με το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας, με κύρια έμφαση στα συστήματα παραγωγής ισχύος και κίνησης (powertrain) των οχημάτων. Θα συνεισφέρουν επίσης τις διασυνδέσεις τους με διεθνή δίκτυα όπως το Joint Research Centre’s Vehicle Emissions Laboratory, και το TU Graz’s Laboratory of Internal Combustion Engines, αλλά και διεθνείς ενώσεις όπως την European Automotive Research Providers Association (EARPA), την τεχνολογική πλατφόρμα ERTRAC με δυναμική παρουσία της αυτοκινητοβιομηχανίας και την European Research for Mobile Emissions Sources (ERMES). Εκτός από τα προφανή οφέλη για τους ερευνητές και την ακαδημαϊκή κοινότητα, η FuVEP αναμένεται να συνεισφέρει στην Περιφερειακή και την Εθνική αναπτυξιακή προσπάθεια μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας υψηλού επιστημονικού δυναμικού, ίδρυσης τεχνοβλαστών, μεταφοράς γνώσης, σύνδεσης με παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, κ.ά.

Μελέτες

No items found