ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΪΟΥ

 

Σύντομη περιγραφή

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την ανάπτυξη στο Δήμο Βοΐου των κάτωθι ειδικών πληροφοριακών συστημάτων – εφαρμογών εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων: –  Ηλεκτρονική Διαχείριση και Διακίνηση εγγράφων και διαδικασιών –  Ηλεκτρονική Διαχείριση Αποφάσεων πολιτικών Οργάνων –  Ηλεκτρονική Διαχείριση Αιτημάτων Πολιτών –  Ηλεκτρονικές Ειδοποιήσεις – Εισπράξεις Χρεών –  Ηλεκτρονική Διαχείριση Τεχνικών Έργων –  Ηλεκτρονική Διαχείριση Δημοτικής Περιουσίας –  Ηλεκτρονική Διαχείριση Οχημάτων –  Δημιουργία Διαδικτυακής Πύλης (portal) καθώς και την προμήθεια ενός εξυπηρετητή (application server), στον οποίο θα γίνει εγκατάσταση όλων των προαναφερόμενων εφαρμογών, αλλά και των υφιστάμενων προγραμμάτων που χρησιμοποιεί ο Δήμος.

Φορείς

Μελέτες

No items found