Συγγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολογίων για τη χρήση Ιπτάμενης Τέφρας σε Υποβάσεις, Βάσεις, Επιφάνειες Κύλισης και Προκατασκευασμένα Έργα

...Το έργο της σύνταξης και πρότασης τιμολόγησης άρθρων Τιμολογίου για Έργα Οδοποιίας αποτελεί τμήμα των εργασιών ομάδας εργασίας του ΤΕΕ/ΤΔΜ για τη σύσταση Τεχνικών Προδιαγραφών για RCC οδοστρώματα. Βασικό στόχο [...]