Εξαγωγές και επιχειρήσεις της ΠΔΜ – Οι καλές πρακτικές του προγράμματος Difass

...Οι ανάγκες επιλογής οδήγησαν σε αυτόν τον τομέα Πολιτικής για το παρόν Σχέδιο (ΡΙΡ) ( Εξαγωγές και επιχειρήσεις της ΠΔΜ) καθώς πολλές επιχειρήσεις της Περιφέρειας, ιδίως οι μικρότερες και όσες [...]