Ο ρόλος των καινοτόμων υπηρεσιών στην τουριστική αγορά για την υποστήριξη της Περιφερειακής Ανάπτυξης

Η μελέτη εστιάζει στην παροχή στοιχείων για το πρόγραμμα SMART Tourism, Το οποίο στοχεύει στην ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τη διαχείριση προορισμού, στην προώθηση δραστηριοτήτων και καλών πρακτικών στον τομέα [...]