ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 24613-50300/01

Email:

Διεύθυνση: Κοζάνη,ΠΛ. ΝΙΚΗΣ

Σύντομη περιγραφή

Στοιχεία φορέα

Μελέτες