Avada Law

Οδηγός επενδύσεων για τις ενεργειακές επενδύσεις ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία

Ο Σύντομος Εκπαιδευτικός Οδηγός για τις Επενδύσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με στόχο την περαιτέρω δραστηριοποίηση των ανώτερων και ανωτάτων πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες: • Συνοπτική περιγραφή τρέχοντος νομικού πλαισίου για τις επενδύσεις ΑΠΕ στην Ελλάδα. • Πλήρη διαγράμματα ροής (flow charts) για τις προϋποθέσεις αδειοδότησης, την αδειοδοτική διαδικασία και διαδικασία αξιολόγησης των επενδύσεων όλων των τεχνολογιών ΑΠΕ στην Ελλάδα. Οι κόμβοι των διαγραμμάτων διαφοροποιούνται ανάλογα με τη δραστηριότητα. Οι «είσοδοι» και «έξοδοι» των κόμβων χαρακτηρίζονται από διαφορετικά είδη γραμμών ανάλογα με τη δραστηριότητα. Σε κάθε διαδικασία, επισημάνονται τα κρίσιμα σημεία των διαδικασιών ενώ στο τέλος υπάρχουν γενικές παρατηρήσεις. • Συνοπτικό, αλλά πλήρη και συστηματικό οδηγό με τις διαδικασίες και τα χρηματοδοτικά εργαλεία για επενδύσεις ΑΠΕ στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένων [...]

Οδηγός επενδύσεων για τις ενεργειακές επενδύσεις ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία2022-11-21T12:35:55+02:00

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) για το Δήμο Αμυνταίου

Ο Δήμος Αμυνταίου αναδεικνύοντας την ισχυρή πολιτική βούληση και δέσμευσή του προς την κατεύθυνση του βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού, προσχώρησε την 18η Απριλίου 2011 στο Σύμφωνο των Δημάρχων. Το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) του Δήμου Αμυνταίου αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Rural Web Energy Learning Network for Action (eReNet)», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το κοινοτικό πρόγραμμα Intelligent Energy Europe (IEE). Το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΣΑΔ-ΕΜΠ) είναι ο συντονιστής του συγκεκριμένου έργου και η οργάνωση που συνέταξε το παρόν ΣΔΑΕ σε συνεργασία με το Δήμο Αμυνταίου.

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) για το Δήμο Αμυνταίου2022-11-21T12:36:00+02:00

Συγγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολογίων για τη χρήση Ιπτάμενης Τέφρας σε Υποβάσεις, Βάσεις, Επιφάνειες Κύλισης και Προκατασκευασμένα Έργα

...Το έργο της σύνταξης και πρότασης τιμολόγησης άρθρων Τιμολογίου για Έργα Οδοποιίας αποτελεί τμήμα των εργασιών ομάδας εργασίας του ΤΕΕ/ΤΔΜ για τη σύσταση Τεχνικών Προδιαγραφών για RCC οδοστρώματα. Βασικό στόχο της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της ενσωμάτωσης της ιπτάμενης τέφρας, τόσο στα κυλινδρούμενα οδοστρώματα, όσο και στις υφιστάμενες ομάδες του Τιμολογίου των Έργων Οδοποιίας που χρησιμοποιείται στα δημόσια έργα...

Συγγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολογίων για τη χρήση Ιπτάμενης Τέφρας σε Υποβάσεις, Βάσεις, Επιφάνειες Κύλισης και Προκατασκευασμένα Έργα2022-11-21T12:35:48+02:00

Στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς σε ακίνητα ιδιοκτησίας του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε από τη Νομαρχιακή Επιτροπή Καστοριάς του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Αρχικά έγινε καταγραφή όλων των υπηρεσιών που στεγάζονται σε μισθωμένα ιδιωτικά ακίνητα. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε απογραφή και επί τόπου αυτοψία για όλα τα διαθέσιμα κτίρια που ανήκουν σε φορείς του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφερειακή Διοίκηση, ΟΤΑ Α & Β βαθμού) καθώς και σε φορείς που εποπτεύονται από αυτούς (Ν.Π.Δ.Δ.). Στη συνέχεια, με βάση τα υπηρεσιακά οργανογράμματα και τις προδιαγραφές που ορίζονται με τις διατάξεις του Ν. 3130/2003 και την με αριθμό ΔΤΥ/Ε/1173472/2540 ΕΞ2012/07-12-2012 (Α.Δ.Α. Β4ΜΨΗ- Γ2Τ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, υπολογίστηκαν οι ελάχιστες επιφάνειες που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία τους. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε για το σύνολο των υπηρεσιών που στεγάζονται, είτε σε ιδιωτικά είτε σε [...]

Στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς σε ακίνητα ιδιοκτησίας του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα2022-11-21T12:35:51+02:00

Ηλεκτρονικοποίηση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Μελέτη Εφαρμογής (ΜΕ) περιλαμβάνει τη μεθοδολογία ηλεκτρονικοποίησης των υπηρεσιών και της ψηφιοποίησης των μητρώων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, καθώς την ανάλυση των αναγκών και τις απαιτήσεις για την ηλεκτρονικοποίηση. Επιπροσθέτως, εντοπίζονται τα σημεία διαλειτουργικότητας, καθώς και καταγραφή των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων που σχετίζονται με την καθεμία υπηρεσία. Στην παρούσα Μελέτη Εφαρμογής περιγράφονται οι παράμετροι για την επιτυχή ολοκλήρωση της πράξης για την Ηλεκτρονικοποίηση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ενδεικτικά, η Μελέτη Εφαρμογής περιλαμβάνει: • την μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου και συγκεκριμένα, της ηλεκτρονικοποίησης των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ψηφιοποίησης των μητρώων, προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες, στις επικρατούσες συνθήκες και τις προτεραιότητες της, • την ενιαία κωδικοποίηση των υπηρεσιών για όλες τις περιφερειακές ενότητες, • την ανάλυση απαιτήσεων χρηστών και λειτουργικών [...]

Ηλεκτρονικοποίηση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας2022-11-21T12:35:52+02:00

Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας: “Εδώ ζούμε …. Καλύτερα»

Το ΕΣΣΒΑΑ του Δ. Εορδαίας στοχεύει να συμβάλλει στη δημιουργία μιας σύγχρονης, ελκυστικής, ανθεκτικής και ευημερούσας Πτολεμαΐδας που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες, στις προσδοκίες και στις εξυπηρετήσεις των πολιτών στο πλαίσιο μιας λειτουργικής πόλης. Ειδικότερα αφορά μέρος της πόλης της Πτολεμαΐδας και περιλαμβάνει την περιοχή παρέμβασης που περιγράφεται αναλυτικά σε επίπεδο οδών σε προηγούμενο στάδιο. Γενικά η περιοχή παρέμβασης διαχωρίστηκε σε τρεις ζώνες, οι οποίες επιλέχτηκαν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει μια συνεκτική ακολουθία στον αστικό, περιαστικό και εξωαστικό χώρο. Τα κριτήρια αυτά συντέθηκαν με βάση συγκεκριμένα χωροταξικά, αναπτυξιακά και λειτουργικά χαρακτηριστικά τα οποία περιγράφονται και αναλύονται στο κείμενο τεκμηρίωσης της περιοχής παρέμβασης. Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαιας

Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας: “Εδώ ζούμε …. Καλύτερα»2022-11-21T12:35:31+02:00

Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας: “Φλώρινα – Βιώσιμη Πόλη, Πύλη Πολιτισμού”

Η επιλεχθείσα περιοχή της παρέμβασης όπου επικεντρώνεται το Σχέδιο ΒΑΑ περικλείει μια διευρυμένη έκταση περί του ιστορικού κέντρου της πόλης, που καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα του ιστού της (αστικού, επιχειρηματικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος), όπως και δομών εξυπηρέτησης ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης (γειτονιά της Πλατείας Ηρώων και γειτονιά του Κέντρου). Περιλαμβάνεται μια κύρια διεύρυνση στα δυτικά όρια της πόλης, παραποτάμια στον ποταμό Σακουλέβα και έως τη γέφυρα της Γεωργικής Σχολής. Περικλείεται από τις κύριες Οδούς: Κοντόπουλου, Τραπεζούντος, Ολυμπιάδος, Αρριανού, Λεωφ. Μακεδονομάχων, Κωνσταντίνου Καραμανλή, Ι. Άρτη, Εθνομάρτυρος Αιμιλιανού, Καυκάσου και Ιωαννίνων. Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας

Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας: “Φλώρινα – Βιώσιμη Πόλη, Πύλη Πολιτισμού”2022-11-21T12:35:32+02:00

Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων της Π.Ε Φλώρινας

Αφορά μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης των δημοσίων κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας που ανατέθηκε στο ΕΚΕΤΑ από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Οριστικοποίηση ωρίμανσης των παρεμβάσεων για το κτίριο του Διοικητηρίου Φλώρινας Οριστικοποίηση ωρίμανσης των παρεμβάσεων για το κτίριο του Πνευματικού Κέντρου – Ωδείου Φλώρινας Ολοκληρωμένη Ενεργειακή Μελέτη για το κτίριο του Πνευματικού Κέντρου-Ωδείου Φλώρινας Ολοκληρωμένη Ενεργειακή μελέτη για το κτίριο του Διοικητηρίου Φλώρινας

Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων της Π.Ε Φλώρινας2022-11-21T12:35:21+02:00

Κατάρτιση Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια στους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας

Το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ στα πλαίσια της σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας έχει αναλάβει την περιγραφή των απαιτούμενων βημάτων που πρέπει να ακολουθήσουν οι Δήμοι της Δυτικής Μακεδονίας για την εκπόνηση Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια. Τα απαιτούμενα βήματα σχετίζονται με την προετοιμασία και τις ενέργειες που απαιτούνται από κάθε Δήμο προκειμένου να ολοκληρώσει το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια. Στο προαναφερόμενο πλαίσιο το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ αναλαμβάνει: • Περιγραφή απαιτούμενων βημάτων (step by step) για κάθε Δήμο προκειμένου να ενταχθεί επιτυχώς στο Σύμφωνο των Δημάρχων. • Ενημέρωση σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, δημόσιου φωτισμού, εξοικονόμησης ενέργειας στις μεταφορές, υπολογισμό εκπομπών, καλές πρακτικές στον ελληνικό και διεθνή χώρο.

Κατάρτιση Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια στους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας2022-11-21T12:35:21+02:00

Διαχειριστικό Σχέδιο Βελτίωσης της κοίτης του Δοτσικιώτη ποταμού με κατασκευή ενός πάρκου αναψυχής και μιας διαδρομής πεζοπορίας

Καταγραφή των προβλημάτων που συναντώνται στη νέα διασυνδεδεμένη περιοχή εφαρμογής και των πιθανών λύσεων τους με βάση την ανταλλαγή εμπειριών με τους άλλους εταίρους του έργου Καταγραφή των προβλημάτων που συναντώνται στη νέα διασυνδεδεμένη περιοχή εφαρμογής και των πιθανών λύσεων τους μεβάση την ανταλλαγή εμπειριών με τους άλλους εταίρους του έργου Καλές πρακτικές – έργα επεμβάσεων στους εταίρους του προγράμματος Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρουμανία, στην διασυνδεδεμένη περιοχή (Δοτσικό – Ελλάδα) Καταγραφή των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται στη νέα διασυνδεδεμένη περιοχή εφαρμογής Το σχέδιο αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου στην διασυνδεδεμένη περιοχή εφαρμογής με βάση τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν από την συμμετοχή στο έργο ERCIP (εκτενής περιγραφή των επεμβάσεων που προτείνουν οι υπόλοιποι εταίροι ως παραδείγματα καλής πρακτικής που αποτελούν και αποκτηθείσες γνώσεις και εμπειρίες, [...]

Διαχειριστικό Σχέδιο Βελτίωσης της κοίτης του Δοτσικιώτη ποταμού με κατασκευή ενός πάρκου αναψυχής και μιας διαδρομής πεζοπορίας2022-11-21T12:35:22+02:00