Χαρτογράφηση της αλυσίδας αξίας των γαλακτοκομικών προϊόντων στη Δυτική Μακεδονία

Σύντομη περιγραφή

Αντικείμενο του έργου ήταν η μελέτη χαρτογράφησης της αλυσίδας αξίας των γαλακτοκομικών προϊόντων στη Δυτική Μακεδονία στο πλαίσιο του έργου BRIDGES Interreg Europe  με αναθέτουσα αρχή την ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας.
Η μελέτη διαρθρώνεται στις εξής ενότητες:
• Ιστορικό
• Μεθοδολογία και στάδια τεκμηρίωσης της διαδικασίας
• Ανάλυση αποτελεσμάτων
• Συστάσεις πολιτικής
Καλύπτει την ανάγκη των θεσμικών φορέων για τη χαρτογράφηση και την πληροφόρηση της αγοράς των γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στόχος της μελέτης είναι να εντοπιστούν οι δυνατότητες δημιουργίας, επαναπατρισμού και ενδεχόμενης μετακίνησης τμημάτων της αλυσίδας αξίας των γαλακτοκομικών προϊόντων από γειτονικές περιοχές.

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1 – Μελέτη χαρτογράφησης της αλυσίδας αξίας των γαλακτοκομικών προϊόντων στη Δυτική Μακεδονία

Παραδοτέο 2 –  Mapping the dairy value chain in Western Macedonia Prefecture-Technical Report

Παραδοτέο 3 – Policy instrument recommendations