Ολοκληρωμένη καινοτόμος πιλοτική διαχείριση τηγανελαίων με τη συμμετοχή πολιτών και μαθητών

Το έργο In2UCO αφορά την ολοκληρωμένη (integrated) και καινοτόμο (innovative) χωριστή συλλογή και διαχείριση των τηγανελαίων - οικιακών αποβλήτων χρησιμοποιημένων βρώσιμων ελαίων και λιπών (Used Cooking Oils - UCOs) με [...]