Πληθυσμός

Ως πληθυσμός ορίζεται όλοι οι υπήκοοι που βρίσκονται σε μια χώρα ή απουσιάζουν προσωρινά από μια χώρα και οι αλλοδαποί που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι σε μια χώρα. Αυτός ο δείκτης [...]