Ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών του πρόβειου κρέατος και παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας [ΚΑΡΑΟΥΛΑΣ Χ ΚΑΡΕΤΣΟΣ Γ ΟΕ] [ΔΜΡ1-0018119]

 

Σύντομη περιγραφή

Η σχεδιαζόμενη επικοινωνιακή περιγραφή της επένδυσης θα πρέπει να προωθεί την προβολή των ενεργειών που γίνονται στα πλαίσια της επένδυσης αλλά και να αναδεικνύει την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ως βασικό φορέα χρηματοδότησης της επένδυσης. Στα παραπάνω πλαίσια προγραμματίζεται η αποστολή ενημερωτικού υλικού στον τοπικό (έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο) κατά τις διάφορες φάσεις της επένδυσης αλλά και ενημέρωση του κοινού μέσω κλαδικών περιοδικών και εκθέσεων. Θα προβληθούν οι στρατηγικοί στόχοι και τα αποτελέσματα της επένδυσης ανάλογα με το στοχοθετούμενο κοινό. Επισημαίνεται ότι η στρατηγική επικοινωνίας έχει ως κεντρικό σημείο αναφοράς την ανάδειξη της δράσης συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ της επιχείρησης και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στον τομέα της αγροδιατροφής στα πλαίσια του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Μελέτες

No items found