Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της ζώνης γάλακτος με χρήση νέων τεχνολογιν για διασφάλιση της ποιότητας και ιχνηλασιμότητας των προϊόντων της [ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ] [ΔΜΡ1-0016238]

 

Σύντομη περιγραφή

Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η βελτίωση της πρωτογενούς παραγωγής και επεξεργασίας του γάλακτος προκειμένου να στηριχθεί η ζώνη γάλακτος της επιχείρησης Δημητρίου και οι συνεργαζόμενοι εκτροφείς ώστε να εξασφαλιστεί η εμπορική αξιοποίηση των παραγόμενων γαλακτοκομικών προϊόντων και να προωθηθεί η εκτροφή μικρών μηρυκαστικών μέσω της αειφόρου ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα. Η βελτιστοποίηση της διαδικασίας παραγωγής και συλλογής και του γάλακτος από τις συνεργαζόμενες εκτροφές στη ζώνη γάλακτος της επιχείρησης θα επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας ενός πιλοτικού συστήματος για κτηνοτροφία ακριβείας στον τομέα της εκτροφής μικρών μηρυκαστικών. Η κτηνοτροφία σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας όπως η Φλώρινα, ευνοεί την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων με ιδιαίτερα ποιοτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, ελκυστικών στον καταναλωτή. Έτσι εξασφαλίζεται μεγάλη προστιθέμενη αξία, ένα ικανοποιητικό εισόδημα στους εμπλεκόμενους στην παραγωγική αλυσίδα, συμπεριλαμβανομένων των κτηνοτρόφων, και η διάδοση προϊόντων ΠΟΠ ή ΠΓΕ και ενός ξεχωριστού brand name για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Δεδομένου ότι ο διεθνής ανταγωνισμός στη βιομηχανία τροφίμων και ιδιαίτερα στα γαλακτοκομικά είναι πολύ έντονος, απαιτούνται νέες ιδέες και επενδύσεις στον χώρο της έρευνας και τεχνολογίας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα των τοπικών προϊόντων και των επιχειρήσεων που τα παράγουν όπως είναι η περίπτωση της επιχείρησης Δημητρίου που αφορά η παρούσα πρόταση. Το προτεινόμενο έργο θα δώσει σημαντικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη επιχείρηση και θα αναπτύξει τεχνογνωσία για την ανάπτυξη του κλάδου στην Περιφέρεια.

Μελέτες

No items found