Ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών για περεταίρω βελτίωση της ποιότητας του ‘κλαρίσιου ροδάκινου Βελβεντού’ [ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ] [ΔΜΡ1-0017915]

 

Σύντομη περιγραφή

Η καλλιέργεια ροδακινιάς αποτελεί την ‘καρδιά’ της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της περιοχής του Βελβεντού Κοζάνης, ενώ ο ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού είναι από τα λίγα παραδείγματα επιτυχημένων συνεταιρισμών στη χώρα μας. Η εμπορική επιτυχία του ροδάκινου ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού στηρίζεται σε μια ιδιότυπη διαδικασία που χαρακτηρίζεται ως ‘κλαρίσιο ροδάκινο Βελβεντού’: οι καρποί συγκομίζονται από το δένδρο σχετικά ώριμοι ώστε να αποδώσουν σε ικανοποιητικό βαθμό τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά και στη συνέχεια συσκευάζονται στο κτήμα από τους ίδιους τους παραγωγούς, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συνεταιρισμού. Αν και η διαδικασία αυτή συντελεί κατά γενική ομολογία στην παραγωγή υψηλής ποιότητας ροδακίνων, παρόλα αυτά στηρίζεται σε εμπειρικά δεδομένα και η ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών στη συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία αναμένεται να επιφέρει περεταίρω βελτίωση της ποιότητας των ροδάκινων. Με βάση τα παραπάνω, το προτεινόμενο έργο αποσκοπεί αφενός στην ανάδειξη των ποιοτικών πλεονεκτημάτων του ‘κλαρίσιου ροδάκινου Βελβεντού’ και αφετέρου στην εφαρμογή στοχευμένων τεχνικών (κατάλληλες ποικιλίες, σύγχρονα κριτήρια συγκομιδής, καινοτόμες τεχνικές συντήρησης) οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στο νέο προϊόν ‘ροδάκινα ώριμα προς κατανάλωση’ (‘ready to eat’) στοχεύοντας στην πιο σημαντική σημαντική απαίτηση της παγκόσμιας αγοράς: το ποιοτικό ροδάκινο.

Μελέτες

No items found