Ανάπτυξη σύγχρονου συστήματος προηγμένης ιχνηλασιμότητας του Κοζανίτικου κρέατος, για την βελτίωση της παραγωγικής απόδοσης, ποιότητας και υγιεινής χρησιμοποιώντας ευφυή [ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΕ] [ΔΜΡ1-0017812]

 

Σύντομη περιγραφή

Οι σύγχρονες τάσεις στη συμπεριφορά καταναλωτή φανερώνουν αυξημένη ζήτηση προϊόντων ποιότητας, που είτε φέρουν μία συγκεκριμένη ταυτότητα ως βιολογικό προϊόν, προϊόν µε γεωγραφική ένδειξη, προϊόν των ορεινών περιοχών είτε πρόκειται για τοπικά προϊόντα τα οποία διατίθενται κοντά στον τόπο παραγωγής τους. Όσο αφορά στην ποιότητα, τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά αποτελούν οι ασφάλεια και ευεργετικές ιδιότητες για την υγεία που προσφέρει το προϊόν. Η ασφάλεια, προαπαιτούμενο πλέον, για την αποδοχή ενός προϊόντος από τον καταναλωτή, έχει άμεση σχέση με την απουσία αλλοιώσεων και προσβολών, καθώς και με την απουσία υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και αγροχημικών. Αντίστοιχα, οι ευεργετικές για την υγεία ιδιότητες ενός προϊόντος, αποτελούν ένα επιθυμητό παράγοντα ποιότητας, και αφορούν τρόφιμα τα οποία χαρακτηρίζονται από μεγάλη συγκέντρωση βιταμινών, ιχνοστοιχείων, μετάλλων και άλλων θρεπτικών συστατικών για την ενίσχυση της ανθρώπινης υγείας. Η τάση αύτη, για κατανάλωση προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας συμβαδίζει με την υιοθέτηση ενός «υγιεινού» τρόπου ζωής με στόχο την πρόληψη ασθενειών, από ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Το σύγχρονο Συστήμα ιχνηλασιμότητας κρεατοσκευασμάτων που προτείνεται στην παρούσα πρόταση, βασίζεται σε αυτές τις τάσεις, ώστε μέσα από τη λειτουργία των ευφυών πληροφοριακών συστημάτων να ενισχύεται η παραγωγική διαδικασία, σε όρους ποιότητας και υγιεινής των προϊόντων. Ο σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος σήμανσης και ιχνηλασιμότητας, ώστε μέσα από την οικονομική και εμπορική αξιοποίηση του, τα προϊόντα της επιχείρησης να αποκτούν προστιθέμενη αξία. Η εφαρμογή για έξυπνες συσκευές κινητής τηλεφωνίας και η διαδικτυακή πλατφόρμα που θα αναπτυχθούν θα απευθύνονται τόσο σε καταναλωτές όσο και σε παραγωγούς και επιχειρήσεις για την βελτίωση της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Με τη δυνατότητα σάρωσης της συμβολοσειράς GS1 DataBar, η οποία θα υπάρχει σε κάθε προϊόν, θα βελτιωθεί η αγοραστική εμπειρία των καταναλωτών, στοχεύοντας σε αύξηση της κατανάλωσης των συγκεκριμένων προϊόντων και επομένως της ανταγωνιστικότητας. Η εφαρμογή των συστημάτων που θα υλοποιηθούν αναμένεται να αυξήσει τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης, παρέχοντας της εργαλεία με τα οποία θα μπορεί να ελέγχει την πρόοδο της εφαρμογής των μεθόδων ιχνηλάτησης, να παίρνει αποφάσεις σχετικά με τις εφαρμοζόμενες τεχνικές επεξεργασίας και τυποποίησης αλλά και να τεκμηριώνει την προσφερόμενη τιμή. Μέσω της καταγραφής δεδομένων, το Έργο θα συμβάλλει στην ορθότερη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση της καλλιέργειας αλλά και της αλυσίδας παραγωγής. Επιπρόσθετα, η εταιρεία θα είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί τις διαθέσιμες πληροφορίες ως εργαλείο μάρκετινγκ για να προσελκύσει περισσότερους πελάτες. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Έργου στους εμπλεκόμενους φορείς αναμένεται να αυξήσει το ενδιαφέρον για υιοθέτηση του συστήματος από περισσότερους κτινοτρόφους. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να επηρεάσει θετικά την παραγωγική διαδικασία δημιουργώντας κίνητρα για τη βελτίωση της ποιότητας των κρεάτων στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και την παραγωγή που θα προσανατολίζεται σε προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας. Η δημιουργία ταυτότητας των προϊόντων θα διευκολύνει την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού των προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα της περιοχής, καθώς και των υπηρεσιών που σχετίζονται με αξιοποίηση τους όπως η εστίαση, το εμπόριο, και ο αγροτουρισμός. Το γεγονός αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των ελληνικών προϊόντων στην παγκόσμια αγορά, καθώς και την αποτελεσματική ένταξής τους σε διεθνή δίκτυα παραγωγής και εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών. Επίσης, τα αποτελέσματα θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς ζωικής παραγωγής ως εργαλείο αξιολόγησης και ταυτοποίησης.

Μελέτες

No items found