Αποκωδικοποιώντας το τι συνιστά ποιότητα και πως αυτή επηρεάζεται στα όσπρια με έμφαση την φακή [Προϊόντα Γης Βοΐου ΑΒΕΕ] [ΔΜΡ1-0016487]

 

Σύντομη περιγραφή

Βλ. συνημμένα #92 “Περιγραφή πρότασης”, #93 “Σχέδιο δράσης VTT”

Μελέτες

No items found