Δημιουργία καινοτόμου λειτουργικού εδέσματος [ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΠΕ] [ΔΜΡ1-0014380]

 

Σύντομη περιγραφή

Τα τελευταία έτη υπάρχει μια τάση στον πληθυσμό για κατανάλωση τροφίμων υψηλής διατροφικής αξίας, με παράλληλη επιστροφή στα εγχώρια – τοπικά προϊόντα. Έτσι, στόχος της επιχείρησης, με το προτεινόμενο ερευνητικό έργο, είναι να αποκτήσει την δυνατότητα παραγωγής νέων προϊόντων, υψηλής διατροφικής αξίας, με τη συνδρομή του εξειδικευμένου τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οπότε η επιχείρηση χωρίς να πραγματοποιήσει σημαντική επένδυση στην παραγωγική της διαδικασία θα επιτύχει: 1. Να εντάξει στην γκάμα των προϊόντων της ένα νέο είδος για αυτήν, με βάση τα τοπικά παραγόμενα γαλακτοκομικά προϊόντα. 2. Να προσφέρει στους πελάτες της καινοτόμα τρόφιμα με υψηλή διατροφική αξία με πιστοποιημένα αποτελέσματα ολοκληρωμένης έρευνας. 3. Να απορροφήσει ένα μέρος της παραγωγής γάλακτος από τοπικούς παραγωγούς. 4. Να απορροφήσει μεγάλο τμήμα από την παραγωγή επιλεγμένων βοτάνων και αρωματικών φυτών, ενώ παράλληλα να αναπτύξει συνεργασίες με νέους γεωργούς για αποκλειστική απορρόφηση της παραγωγής τους, η οποία θα γίνεται υπό την καθοδήγηση γεωπόνων – συνεργατών της εταιρείας. 5. Να είναι σε θέση να ξεκινήσει άμεσα την παραγωγή και διάθεση των νέων προϊόντων χωρίς να απαιτείται σημαντικό κόστος σε μηχανολογικό εξοπλισμό. 6. Τη χρήση του υπάρχοντος δικτύου διανομής, καθώς η επιχείρηση παράγει ήδη μεγάλο αριθμό προϊόντων τα οποία διανέμονται και αποθηκεύονται υπό ψύξη.

Μελέτες

No items found