ΕΝΘΥΛΑΚΩΣΗ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: α) ΒΙΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ β) [ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΖΙΜΙΚΑΣ ΙΚΕ] [ΔΜΡ1-0010874]

 

Σύντομη περιγραφή

Είναι γνωστό ότι η καλή υγεία και μακροζωία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την σωστή διατροφή και την κατανάλωση ποιοτικών προϊόντων (τρόφιμα χωρίς χημικά συντηρητικά, αντιβιοτικά κ.λπ.). Είναι επίσης γνωστό και επιστημονικώς τεκμηριωμένο ότι υπάρχει μεταφορά ή/και βιοσυσσώρευση (συσσώρευση στον ανθρώπινο κυτταρικό ιστό) μέσω της τροφικής αλυσίδας, επικίνδυνων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον συστατικών, όπως αντιβιοτικά και βαρέα μέταλλα, λόγω των χημικών σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και στην κτηνοτροφία (λιπάσματα, εντομοκτόνα, αντιβιοτικά κ.α.). Αποσκοπώντας στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της εφαρμογής χημικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων (αντιβιοτικά) τόσο στο περιβάλλον όσο και στον άνθρωπο, τα τελευταία χρόνια έχει διερευνηθεί η ανάπτυξη εναλλακτικών βιολογικών και οικολογικών μεθόδων αντιμετώπισης των ασθενειών των καλλιεργούμενων φυτών και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου. Η χρήση βιολογικών και οικολογικών σκευασμάτων φυτοπροστασίας και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου βελτιώνει την ποιότητα των διατροφικών προϊόντων, συμβάλλοντας στην διατήρηση της υγείας των ανθρώπων. Γενικότερα, η χρήση φιλικών με το περιβάλλον μεθόδων για τη φυτοπροστασία, δηλαδή την αντιμετώπιση των εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων στα καλλιεργούμενα φυτά, όπως επίσης και για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου αποτελεί βέλτιστη πρακτική για τη γεωργία και την κτηνοτροφία, καθώς προσδίδει προστιθέμενη αξία στα αγροκτηνοτροφικά προϊόντα και αυξάνει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του κλάδου. Ειδικότερα, για την περίπτωση της προστασίας των μελισσών, των οποίων ο πληθυσμός δέχεται έντονες πιέσεις τις τελευταίες δεκαετίες λόγω χρήσης χημικών (εντομοκτόνα) και άλλων περιβαλλοντικών αιτιών (ρύπανση κατωτέρων στρωμάτων ατμόσφαιρας), η ανάγκη εύρεσης οικολογικών πρακτικών προστασίας των μελισσοσμηνών και αντιμετώπισης των ασθενειών τους είναι επιτακτική. Τα φυτικά εκχυλίσματα και τα έλαια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτικές στρατηγικές για την πρόληψη ή/και αντιμετώπιση πολλών ασθενειών που πλήττουν το φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, όπως επίσης και για την αύξηση τη παραγωγής. Επιπλέον, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή βιολειτουργικών προϊόντων ή/και συμπληρωμάτων διατροφής με αποδεδειγμένη κυτταροπροστατευτική δράση. Η χρήση φυσικών προϊόντων σε αντικατάσταση χημικών συντελεί στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, στην προστασία της ανθρώπινης υγείας, των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, του εδάφους και του περιβάλλοντος γενικότερα. Οι δράσεις του έργου θα παρέχουν πολύτιμο υλικό, κυρίως πρωτόκολλα χρήσης, για την εμπορική αξιοποίηση των καλλιεργούμενων αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας με σκοπό την αειφορική εκμετάλλευση τους ως προς την αντιμετώπιση βασικών προβλημάτων και ασθενειών κύριων καλλιεργειών και εκτρεφόμενων ζώων της περιοχής, καθώς και για την παραγωγή συμπληρωμάτων διατροφής ή/και βιολειτουργικών τροφίμων με κύτταροπροστατευτικές ιδιότητες.

Μελέτες

No items found