ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 

Σύντομη περιγραφή

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για 88 άνεργους/ες, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, που αφορά α) Υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης 162 ωρών το καθένα, στα αντικείμενα «Μάρκετινγκ Αγροδιατροφικών Προϊόντων / Τροφίμων και Ποτών» και «Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων», αντικείμενα του τομέα της «Αγροδιατροφής (Μεταποίηση τυποποίηση χαρακτηριστικών αγροτικών προϊόντων/Τρόφιμα-ποτά)», τομέα προτεραιότητας της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας β) Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων, στις ειδικότητες «Υπεύθυνος Marketing Τροφίμων» και «Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων» γ) Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας.

Μελέτες

No items found