Μακροβιότητα και ευζωία χοιρομητέρων: Δείκτες γενετικής επιλογής, διατροφική διαχείριση αναπτυσσόμενων νεαρών χοιρομητέρων και έλεγχος των επιπτώσεων των λοιμώξεων του ουροποιητικού

 

Σύντομη περιγραφή

H μειωμένη μακροζωία των χοιρομητέρων στις σύγχρονες χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις είναι δείκτης μειωμένης ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης & προβλημάτων στην ευζωία των ζώων της εκτροφής. Η διάρκεια της παραγωγικής ζωής των χοιρομητέρων εξαρτάται από τα ποσοστά πρόωρων απομακρύνσεων & θνησιμότητας. Συχνότερες αιτίες πρόωρων απομακρύνσεων είναι τα προβλήματα αναπαραγωγής & οι κινητικές δυσλειτουργίες,. Οι αλλοιώσεις των χηλών είναι συχνές & σχετίζονται με την ένταση των χωλοτήτων των χοιρομητέρων. Οι αιτίες πρόκλησής τους σχετίζονται με το σταβλισμό, τη διατροφή & τη διαδικασία εκτροφής των νεαρών χοιρομητέρων αντικατάστασης. Στην πρόληψή τους, πρόσφατες μελέτες έχουν αναδείξει τη σημασία της διατροφής των χοιρομητέρων σε παραγωγή με χηλικές ενώσεις χαλκού, μαγγανίου & ψευδαργύρου. Η διατροφή με χηλικές ενώσεις μείωσε τη συχνότητα & την ένταση των αλλοιώσεων σε όλα σχεδόν τα ανατομικά στοιχεία των χηλών. Οι αλλοιώσεις που δεν παρουσίασαν βελτίωση και σχετίζονται με τη χωλότητα & τη δυσκινησία των ζώων ήταν η υπερανάπτυξη των δακτύλων & των επικουρικών χηλών. Συχνά, σε ζώα που σταβλίζονται σε σχαρωτά δάπεδα, όπως είναι συνηθέστερο στην Ελλάδα, οι επιμηκυμένες χηλές εγκλωβίζονται κατά τη βάδιση στα διάκενα & τραυματίζονται ή σπάνε, δημιουργώντας πύλες εισόδου βακτηρίων στο χόριο των νυχιών. Η θεραπευτική αντιμετώπιση των φλεγμονών αυτών με τοπική & γενικευμένη αγωγή, συχνά αποτυγχάνει. Η γενικότερη διάπλαση των ποδιών & των χηλών εξαρτάται & από κληρονομικούς παράγοντες. Η βελτιστοποίηση της διάπλασης των ποδιών, μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της μακροζωίας τους και έμμεσα, μέσω της μείωσης της θνησιμότητας που οφείλεται στο σύνδρομο κυστίτιδας-πυελονεφρίτιδας (ΣΚΠ), το 1ο λοιμώδες αίτιο θανάτων χοιρομητέρων. Βάσει Ευρ. Οδηγίας στις έγκυες χοιρομητέρες χορηγούνται σιτηρέσια πλούσια σε κυτταρίνες επειδή αυξάνουν το αίσθημα κορεσμού. Τα σιτηρέσια αυτά όμως, αυξάνουν την επικινδυνότητα έκθεσης του ουρογεννητικού συστήματος στη μικροβιακή χλωρίδα των αυξημένων σε όγκο κοπράνων που παράγονται. Η μείωση των αλλοιώσεων & η βελτιστοποίηση της διάπλασης των ποδιών των χοιρομητέρων, διευκολύνει την κινητικότητά τους, αυξάνει τη συχνότητα διούρησης & ελαττώνει το χρόνο έκθεσης του αιδοίου στα μικρόβια των κοπράνων. Η ταυτόχρονη σημασία, συγκεκριμένων γενετικών δεικτών & της χρήσης χηλικών μετάλλων στη διατροφή των χοιρομητέρων αντικατάστασης, στη μείωση των αλλοιώσεων των χηλών δεν έχουν μελετηθεί. Υπάρχουν λίγες διεθνείς μελέτες σχετικά με την παθογένεια & την πρόληψη των λοιμώξεων του ουροποιητικού (ΛΟΠ) & έλλειψη σχετικής γνώσης στην Ελλάδα. Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών χοιροτροφικών μονάδων μέσω παρεμβάσεων στη γενετική επιλογή & διατροφή των αναπτυσσόμενων νεαρών χοιρομητέρων αντικατάστασης & της κατανόησης της παθογένειας & των δυνατοτήτων πρόληψης των ΛΟΠ, μέσω των ακόλουθων στόχων: 1) Χαρακτηρισμός & ποσοτικοποίηση των αλλοιώσεων των χηλών & ανάλυση των συσχετισμών μεταξύ της εμφάνισης αλλοιώσεων των χηλών, της εμφάνισης αλλοιώσεων χρόνιας φλεγμονής στο χόριο των χηλών και της χωλότητας μεταξύ χοιρομητέρων που επιλέχθηκαν γενετικά & αναπτύχθηκαν ως νεαρά ζώα αντικατάστασης με ή χωρίς διατροφή με χηλικά μέταλλα & συσχέτιση των αλλοιώσεων με τα επίπεδα αμινοξέων της τροφής. 2) Σύγκριση παραγωγικότητας & μακροζωίας μεταξύ χοιρομητέρων που επιλέχθηκαν γενετικά και αναπτύχθηκαν ως νεαρά ζώα αντικατάστασης με ή χωρίς διατροφή με χηλικά μέταλλα. 3) Διερεύνηση της συχνότητας και των συνηθέστερα εμπλεκομένων μικροοργανισμών στις ΛΟΠ των χοιρομητέρων & των συσχετισμών μεταξύ των ΛΟΠ & της παραγωγικότητας & μακροζωίας των ζώων, καθώς & ανάπτυξη διαχειριστικών πρακτικών για την πρόληψη τους με παρεμβάσεις στη διατροφή.

Μελέτες

No items found