Μονάδες παραγωγής θερμικής ενέργειας με βιομάζα για την Τ/Θ Αμυνταίου ισχύος 30 MW

 

Σύντομη περιγραφή

Tο έργο αφορά στην εγκατάσταση σταθμού καύσης βιομάζας στην υφιστάμενη τηλεθέρμανση (Τ/Θ) Αμύνταιου με στόχο την υποκατάσταση θερμικής ενέργειας που παρέχεται σήμερα από την ΔΕΗ Αμύνταιου. Πιο συγκεκριμένα, η σχεδιαζόμενη μονάδα παραγωγής θερμικής ενέργειας, αποτελείται από δυο (2) μονάδες ισχύος 15 MWh έκαστη, όπου με τη μικτή καύση βιομάζας και μικρής ποσότητας λιγνίτη, θα μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες τηλεθέρμανσης στους οικισµούς Αµυνταίου, Φιλώτα και Λεβαίας. Με γνώμονα την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (ΔΕΤΕΠΑ) θα προβεί στην αντικατάσταση, πρακτικά, του καυσίμου με το οποίο λειτουργεί η Τηλεθέρμανση της περιοχής του Αμυνταίου καθώς το αντικείμενο της επιχείρησης είναι να εξυπηρετεί με θερμική ενέργεια το Αμύνταιο και τους οικισμούς Φιλώτα και Λεβαία. Το έργο εναρμονίζεται πλήρως, με τους στόχους του νέου Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) προσφέροντας φθηνή ενέργεια στους καταναλωτές, καθώς και μια σημαντική ώθηση στην τοπική οικονομία.

Μελέτες