Βελτιστοποίηση καλλιεργειών μανιταριών στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας με τη χρήση γεωργίας ακριβείας [ΤΣΙΑΡΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ] [ΔΜΡ1-0016521]

 

Σύντομη περιγραφή

Η επικοινωνιακή περιγραφή της επένδυσης θα προσδιοριστεί βάσει ενός Σχεδίου Εμπορικής και Οικονομικής Αξιοποίησης, το οποίο θα συμφωνηθεί από το σύνολο των εταίρων. Το συγκεκριμένο σχέδιο θα προσδιορίζει τις απαιτήσεις των επικοινωνιακών διαδικασιών του έργου, καθώς και των διαδικασιών δημοσιότητας και διάχυσης. Ακριβέστερα, θα καθοριστούν οι ενέργειες των δύο ερευνητικών φορών ΕΛΚΕ ΠΔΜ και ΕΛΚΕ ΤΕΙΔΜ, καθώς και της εταιρίας ΑΓΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ. Οι ερευνητικοί φορείς αναμένεται να εστιάσουν την προσοχή τους σε δημοσιεύσεις άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με αξιολόγηση. Αντίθετα, η εταιρία ΑΓΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ θα επικεντρωθεί σε διαδικασίες συμμετοχής σε ημερίδες και σεμινάρια με στόχο την προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου. Τέλος, σημειώνεται πως η επικοινωνιακή πολιτική του έργου θα βασίζεται στην υλοποίηση μίας ιστοσελίδας, καθώς και στη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Μελέτες

No items found