Βιώσιμη αξιοποίηση των υπολειμμάτων απόσταξης αρωματικών φυτών και ανθέων για την παρασκευή προϊόντων αλλαντικών

 

Σύντομη περιγραφή

Το ροδέλαιο είναι τρεις φορές ακριβότερο από το χρυσό και απαιτούνται περίπου 4.000 κιλά ρόδων για την παρασκευή 1 κιλού τέτοιου αιθερίου ελαίου. Πρόκειται λοιπόν για μια εξαιρετικά προσοδοφόρα καλλιέργεια. Ταυτόχρονα όμως, έχει αναγνωρισθεί ότι η συγκεκριμένη βιομηχανική διαδικασία παράγει μεγάλους όγκους παραπροϊόντων τα οποία συνήθως απλώς απορρίπτονται στο περιβάλλον, είτε διατίθενται για ζωοτροφές, ενώ οι δυνατότητές για ολοκληρωμένη εκμετάλλευσή τους είναι ανεπαρκείς. Τα κυριότερα συστατικά των παραπροϊόντων αυτών είναι τα στερεά υπολείμματα των ανθέων και μια σημαντική σε όγκο και οργανικό φορτίο ποσότητα υγρών αποβλήτων. Τα απόβλητα αυτά αν και μη τοξικά επιβαρύνουν το περιβάλλον και προκαλούν προβλήματα διαχείρισης μεγάλων όγκων βιοϋλικού με πολλές οικονομικές συνέπειες. Είναι απαραίτητο λοιπόν να αναζητηθούν στρατηγικές για την ορθολογική χρήση των παραπροϊόντων/αποβλήτων για την παραλαβή συστατικών προστιθέμενης αξίας. Με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο θα ευεργετηθούν οι βιομηχανίες παραγωγής ροδέλαιου και αιθερίων ελαίων από άλλα αρωματικά φυτά, αλλά και να διαφοροποιηθούν οι παραγωγικές διαδικασίες ώστε να είναι όσο το δυνατόν βιώσιμες και περιβαλλοντικά ΄καθαρές΄, με φανερές θετικές συνέπειες στο κοινωνικό σύνολο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η βέλτιστη αξιοποίηση των προϊόντων των ρόδων μπορεί να περιλαμβάνει είτε τη απευθείας χρήση τους ως πρώτη ύλη, μετά από κάποιες απαραίτητες διεργασίας είτε την ανάκτηση πολύτιμων ουσιών μετά από εκχυλίσεις, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν χάρη στις αντιοξειδωτικές ή και φαρμακευτικές/καλλυντικές ιδιότητες σε πληθώρα εφαρμογών, όπως για παράδειγμα στη βιομηχανία τροφίμων. Μια ιδιαιτέρως καινοτόμος ιδέα είναι η παραγωγή κρεατοσκευασμάτων υψηλής προστιθέμενης αξίας, με την μερική ή ολική αντικατάσταση των χημικών προσθέτων από φυσικά προϊόντα. Στόχος είναι η παρασκευή προϊόντων κρέατος που θα συνδυάζουν τη μικροβιολογική σταθερότητα, την υψηλή ποιότητα οργανοληπτικών και φυσικοχημικών χαρακτηριστικών και την ασφάλεια των καταναλωτών από πιθανές μακροπρόθεσμες τοξικολογικές δράσεις των χημικών προσθέτων. Τα εκχυλίσματα από τα παραπροϊόντα της παραλαβής των αιθέριων ελαίων πολλών αρωματικών φυτών και ανθέων περιέχουν μεγάλη ποικιλία φυσικών συστατικών, τα οποία έχουν αξιολογηθεί για την σημαντική αντιοξειδωτική και αντιμικροβιακή τους δράση. Επιπλέον μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χρωστικές ή ενισχυτές γεύσης και αρώματος. Παράλληλα πολλές από αυτές αποτελούν ουσίες ευεργετικές για την ανθρώπινη υγεία.

Μελέτες

No items found