Ζωντανή Ετικέτα Κρασιού: Καινοτόμες Εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Σήμανση Προϊόντων Οίνου.

 

Σύντομη περιγραφή

Οι τεχνολογίες της επαυξημένης πραγματικότητας κερδίζουν συνεχώς έδαφος σήμερα σε διάφορους τομείς της επικοινωνίας και του μάρκετινγκ και η παρούσα πρόταση εστιάζει στην χρήση τους στον τομέα των τροφίμων και ποτών και συγκεκριμένα στα προϊόντα οίνου για την ανάδειξη τους με την χρήση των τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας στην ετικέτα τους. Καθώς η κατανάλωση προϊόντων οίνου είναι άμεσα συνδεδεμένη με μια πολύ-αισθητηριακή εμπειρία που βασίζεται στη φαντασία αλλά και στα συναισθήματα που βιώνει ο καταναλωτής, οι παραδοσιακές μέθοδοι μάρκετινγκ τείνουν να αντικατασταθούν από νέες μεθόδους που στηρίζονται μεταξύ άλλων στην παροχή “εξαιρετικών εμπειριών” προς τον καταναλωτή ο οποίος συνήθως αποτελεί ένα επιλεκτικό κοινό, το οποίο επιθυμεί να γνωρίζει πολλά περισσότερα στοιχεία γύρω από το προϊόν από όσα μπορούν να διατεθούν στον περιορισμένο χώρο μιας ετικέτας οίνου. Οι τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας αποτελούν το κλειδί για την δημιουργία εξαιρετικών εμπειριών και για την παροχή πολλαπλών επιπέδων πληροφορίας σχετικά με το προϊόν. Αυτές οι τεχνολογικά επαυξημένες εμπειρίες έχουν ως αποτέλεσμα να αυξάνεται η αξία του προϊόντος, να δημιουργείται μεγαλύτερη δέσμευση στον καταναλωτή με το προϊόν, να βελτιώνονται οι θετικές στάσεις απέναντι στο προϊόν, να ενισχύεται η γνώση των καταναλωτών για το προϊόν και να αυξάνονται οι πιθανότητες αγοράς. Θα υλοποιηθεί πιλοτική εφαρμογή «Ζωντανής Ετικέτας Κρασιού» για επιλεγμένο προϊόν οίνου της επιχείρησης η οποία θα λειτουργεί μέσω κινητών συσκευών (smartphone, η tablet) και θα ενεργοποιεί πρόσθετο περιεχόμενο όταν οι συσκευές αυτές θα στρέφονται προς την ετικέτα των προϊόντων οίνου, το οποίο περιεχόμενο θα περιλαμβάνει κείμενο και βίντεο (2D, 3D, ή 360o ή animation, ψηφιακές αφηγήσεις). Η ανάπτυξη πρόσθετου περιεχομένου δίνει την αίσθηση ότι “ζωντανεύει” η ετικέτα κρασιού και μέσα από τα κείμενα, τα βίντεο και την ψηφιακή αφήγηση επαυξάνει την εμπειρία του χρήστη. Η Ζωντανή Ετικέτα Κρασιού θα βοηθήσει το καταναλωτικό κοινό της επιχείρησης να γνωρίσει καλύτερα τα προϊόντα της και τον τρόπο παραγωγής τους, μέσα από νέες ψηφιακές εμπειρίες και θα συμβάλει στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης οίνου μέσα από την ανάδειξη των προϊόντων της και την αύξηση της φήμης της και μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο καινοτομίας στην σήμανση τροφίμων και ποτών και ως οδηγός προς άλλες αντίστοιχες επιχειρήσεις του Ελληνικού χώρου. Η υλοποίηση θα συνοδεύεται με διεξοδική έρευνα για την στάση και συμπεριφορά των καταναλωτών σε σχέση με την εφαρμογή Ζωντανής Ετικέτας Κρασιού. Η πρόταση συνεισφέρει στην έρευνα για καινοτόμες τάσεις σήμανσης τροφίμων και ποτών και συμβάλλει στην διεθνή έρευνα για την διαμόρφωση αποτελεσματικών στρατηγικών μάρκετινγκ στον κλάδο των τροφίμων και ποτών. Δεδομένου ότι οι εφαρμογές τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας στην σήμανση βρίσκονται διεθνώς σε νηπιακό στάδιο, η πρόταση συνεισφέρει στην έρευνα σε σχέση με τις τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας και την επίδραση τους στην στάση και συμπεριφορά των καταναλωτών και επιπλέον συνεισφέρει στην διάδοση των καινοτόμων αυτών τεχνολογιών στην σήμανση προϊόντων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων στην αγορά τροφίμων και ποτών.

Μελέτες

No items found