Ανάπτυξη του χειμερινού τουρισμού και χιονοδρομικού Κέντρου Πισοδερίου

Χιονοδρομικό Βίγλας