Τεχνική στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με την όδευση του TAP και των αναδυόμενων προοπτικών ενσωμάτωσης του φυσικού αερίου στο περιφερειακό ενεργειακό μίγμα

- Εκτίμηση των δυνατοτήτων διείσδυσης του φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Διαμόρφωση του πλαισίου πρόσθετων υποστηρικτικών έργων υποδομής που σχετίζονται με την όδευση του αγωγού TAP και τις [...]