Τεχνική στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με την όδευση του TAP και των αναδυόμενων προοπτικών ενσωμάτωσης του φυσικού αερίου στο περιφερειακό ενεργειακό μίγμα

- Εκτίμηση των δυνατοτήτων διείσδυσης του φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Διαμόρφωση του πλαισίου πρόσθετων υποστηρικτικών έργων υποδομής που σχετίζονται με την όδευση του αγωγού TAP και τις χρήσεις του φυσικού αερίου Το φυσικό αέριο, στις περιοχές της Ελλάδας που υποστηρίζονται από τα αντίστοιχα δίκτυα μεταφοράς και διανομής του, διαδραματίζει έναν συνεχώς κλιμακούμενο ρόλο στην ηλεκτροπαραγωγή, στη βιομηχανία αλλά και στον οικιακό τομέα. Η ανάπτυξη του Aδριατικoύ Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP) προσβλέπει στη μεταφορά φυσικού αέριου από την περιοχή της Κασπίας προς την Ευρώπη, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα πρόσβασης σε φυσικό αέριο και στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Το συνολικό μήκος του αγωγού θα είναι περίπου 863 km εκ των οποίων 543 km θα διέρχονται από την Ελλάδα, ενώ η έναρξη της λειτουργίας [...]