Avada Law

Επιχειρησιακό Σχέδιο για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην Ελλάδα (2018)

Η εκπόνηση του «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ» προβλέπεται από την παράγραφο 3 του Άρθρου 42 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α) σύμφωνα με την οποία το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μεριμνά για την εκπόνηση του δια της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ). Το περιεχόμενο και οι βασικές αρχές εκπόνησης του εν λόγω Επιχειρησιακού Σχεδίου καθορίζονται με την Υ.Α. Φ/Α.15/3/15056/1115/27.12.2013 (ΦΕΚ 3437/Β) στην οποία προβλέπεται και η αναθεώρηση του ανά τριετία. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο αποσκοπεί: • στην Ποσοτικοποίηση και Ιεράρχηση των αναγκών ανάπτυξης νέων Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΠ) σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, • στην καταγραφή των υφιστάμενων Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων (ΑΒΣ) και την ιεράρχηση τους ως προς την αναγκαιότητα εξυγίανσής τους και • στην καταγραφή των θεσμοθετημένων Χρήσεων Γης (ΧΓ) που επιτρέπουν [...]

Επιχειρησιακό Σχέδιο για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην Ελλάδα (2018)2022-11-21T12:36:17+02:00

Μελέτη σκοπιμότητας – προμελέτη για τη δημιουργία Ενεργειακού Τεχνολογικού Πάρκου στο λεκανοπέδιο Πτολεμαϊδας – Αμυνταίου με στόχο την ανάπτυξη του Βιομηχανικού Τουρισμού

Το τεύχος Α της "Μελέτης σκοπιμότητας – προμελέτη για τη δημιουργία Ενεργειακού Τεχνολογικού Πάρκου στο λεκανοπέδιο Πτολεμαϊδας – Αμυνταίου με στόχο την ανάπτυξη του Βιομηχανικού Τουρισμού" που εκπονήθηκε για λογαριασμό της ΕΥΔΕΠ Δυτικής Μακεδονίας από το ΙΤΕΣΚ/ΕΚΕΤΑ με τη συνδρομή του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Μελέτη σκοπιμότητας – προμελέτη για τη δημιουργία Ενεργειακού Τεχνολογικού Πάρκου στο λεκανοπέδιο Πτολεμαϊδας – Αμυνταίου Α' ...σημειώνεται ότι το σύνολο της μελέτης αναζητείται για να αναρτηθεί σε ευανάγνωστη μορφή

Μελέτη σκοπιμότητας – προμελέτη για τη δημιουργία Ενεργειακού Τεχνολογικού Πάρκου στο λεκανοπέδιο Πτολεμαϊδας – Αμυνταίου με στόχο την ανάπτυξη του Βιομηχανικού Τουρισμού2022-11-21T12:35:47+02:00

Ηλεκτρονικοποίηση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Μελέτη Εφαρμογής (ΜΕ) περιλαμβάνει τη μεθοδολογία ηλεκτρονικοποίησης των υπηρεσιών και της ψηφιοποίησης των μητρώων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, καθώς την ανάλυση των αναγκών και τις απαιτήσεις για την ηλεκτρονικοποίηση. Επιπροσθέτως, εντοπίζονται τα σημεία διαλειτουργικότητας, καθώς και καταγραφή των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων που σχετίζονται με την καθεμία υπηρεσία. Στην παρούσα Μελέτη Εφαρμογής περιγράφονται οι παράμετροι για την επιτυχή ολοκλήρωση της πράξης για την Ηλεκτρονικοποίηση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ενδεικτικά, η Μελέτη Εφαρμογής περιλαμβάνει: • την μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου και συγκεκριμένα, της ηλεκτρονικοποίησης των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ψηφιοποίησης των μητρώων, προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες, στις επικρατούσες συνθήκες και τις προτεραιότητες της, • την ενιαία κωδικοποίηση των υπηρεσιών για όλες τις περιφερειακές ενότητες, • την ανάλυση απαιτήσεων χρηστών και λειτουργικών [...]

Ηλεκτρονικοποίηση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας2022-11-21T12:35:52+02:00

Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας: “Εδώ ζούμε …. Καλύτερα»

Το ΕΣΣΒΑΑ του Δ. Εορδαίας στοχεύει να συμβάλλει στη δημιουργία μιας σύγχρονης, ελκυστικής, ανθεκτικής και ευημερούσας Πτολεμαΐδας που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες, στις προσδοκίες και στις εξυπηρετήσεις των πολιτών στο πλαίσιο μιας λειτουργικής πόλης. Ειδικότερα αφορά μέρος της πόλης της Πτολεμαΐδας και περιλαμβάνει την περιοχή παρέμβασης που περιγράφεται αναλυτικά σε επίπεδο οδών σε προηγούμενο στάδιο. Γενικά η περιοχή παρέμβασης διαχωρίστηκε σε τρεις ζώνες, οι οποίες επιλέχτηκαν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει μια συνεκτική ακολουθία στον αστικό, περιαστικό και εξωαστικό χώρο. Τα κριτήρια αυτά συντέθηκαν με βάση συγκεκριμένα χωροταξικά, αναπτυξιακά και λειτουργικά χαρακτηριστικά τα οποία περιγράφονται και αναλύονται στο κείμενο τεκμηρίωσης της περιοχής παρέμβασης. Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαιας

Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας: “Εδώ ζούμε …. Καλύτερα»2022-11-21T12:35:31+02:00

Προμελέτη σκοπιμότητας για μονάδα πελλετοποίησης βιομάζας σε συνδυασμό με μονάδα αναερόβιας χώνευσης και ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο στο Δ. Σερβίων-Βελβεντού

Η παρούσα μελέτη σκοπιμότητας αφορά τη διερεύνηση επενδυτικού σχεδίου που περιλαμβάνει την κατασκευή μονάδας πελλετοποίησης βιομάζας σε συνδυασμό με μονάδα αναερόβιας χώνευσης και ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο στο Δήμο ΣερβίωνΒελβεντού. Στις ενότητες που ακολουθούν, εξετάζονται και αναλύονται διεξοδικά οι λειτουργικές και τεχνικές πτυχές της επένδυσης. Η προτεινόμενη επένδυση αποτελεί πρότυπο βιώσιμου και ανταποδοτικού έργου σε μικρή κλίμακα καθώς αποσκοπεί στο συνδυασμό δύο νέων τεχνολογιών που αναφέρονται στη συνέχεια με σημαντικές συνέργειες μεταξύ τους: 1. Μία μονάδα επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων και αγροτικών υπολειμμάτων 2. Μία μονάδα παραγωγής πέλλετ από δασικά υπολείμματα

Προμελέτη σκοπιμότητας για μονάδα πελλετοποίησης βιομάζας σε συνδυασμό με μονάδα αναερόβιας χώνευσης και ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο στο Δ. Σερβίων-Βελβεντού2022-11-21T12:35:20+02:00

Διερεύνηση δυνατοτήτων δημιουργίας κατασκήνωσης στην περιοχή των Πρεσπών

Η μελέτη εντάσσεται στα παραδοτέα του έργου NEST/MEDITERRITAGE INTERREG IIIC και σκοπό έχει να καταγράψει και να αναδείξει τον φυσικό, πολιτισμικό και αρχαιολογικό πλούτο της περιοχής των Πρεσπών, τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της και τέλος να εστιάσει στην δυνατότητα δημιουργίας κατασκήνωσης στην περιοχή είτε από τοπικό φορέα δημοσίου χαρακτήρα είτε από ιδιώτη.

Διερεύνηση δυνατοτήτων δημιουργίας κατασκήνωσης στην περιοχή των Πρεσπών2022-11-21T12:34:53+02:00

Use of biomass in Western Macedonia in an efficient and sustainable way – Διαχείριση Βιομάζας στη Δυτική Μακεδονία

Στόχος του Προγράμματος BIOCLUS είναι να ενισχύσει την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη σε πέντε ευρωπαϊκές περιφέρειες: Κεντρική Φινλανδία, Ναβάρα (Ισπανία), Δυτική Μακεδονία (Ελλάδα), Σλοβακία και η Wielkopolska (Πολωνία). Προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των Περιφερειών και ενισχύει το περιβάλλον καινοτομίας με τη βελτίωση των δυνατοτήτων για έρευνα και διαχείριση. Το Πρόγραμμα στηρίζει ακόμα τη βιώσιμη ανάπτυξη με τη βελτίωση της χρήσης πηγών βιομάζας. This publication consider the regional targets for biomass use based on previously collected information in the next analyses: a. Analysis of existing innovation environment including financial opportunities b. Analysis of Business potential in the field of sustainable use of biomass resources c. Analysis of biomass production, processing, logistics and use d. Analysis of regional biomass potential e. Analysis of existing research & [...]

Use of biomass in Western Macedonia in an efficient and sustainable way – Διαχείριση Βιομάζας στη Δυτική Μακεδονία2022-11-21T12:34:57+02:00