Στρατηγικό Σχέδιο Οίνου & Οινοτουρισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η παρούσα μελέτη αξιολόγησε την υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα του οίνου και του οινοτουρισμού στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.Στο πλαίσιο της μελέτης, εξετάζεται αρχικά η αμπελοκαλλιέργεια και η οινοποιία σε [...]