Ηλεκτρονικοποίηση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Μελέτη Εφαρμογής (ΜΕ) περιλαμβάνει τη μεθοδολογία ηλεκτρονικοποίησης των υπηρεσιών και της ψηφιοποίησης των μητρώων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, καθώς την ανάλυση των αναγκών και τις απαιτήσεις για την ηλεκτρονικοποίηση. Επιπροσθέτως, εντοπίζονται τα σημεία διαλειτουργικότητας, καθώς και καταγραφή των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων που σχετίζονται με την καθεμία υπηρεσία. Στην παρούσα Μελέτη Εφαρμογής περιγράφονται οι παράμετροι για την επιτυχή ολοκλήρωση της πράξης για την Ηλεκτρονικοποίηση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ενδεικτικά, η Μελέτη Εφαρμογής περιλαμβάνει: • την μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου και συγκεκριμένα, της ηλεκτρονικοποίησης των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ψηφιοποίησης των μητρώων, προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες, στις επικρατούσες συνθήκες και τις προτεραιότητες της, • την ενιαία κωδικοποίηση των υπηρεσιών για όλες τις περιφερειακές ενότητες, • την ανάλυση απαιτήσεων χρηστών και λειτουργικών [...]