Ηλεκτρονικοποίηση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Μελέτη Εφαρμογής (ΜΕ) περιλαμβάνει τη μεθοδολογία ηλεκτρονικοποίησης των υπηρεσιών και της ψηφιοποίησης των μητρώων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, καθώς την ανάλυση των αναγκών και τις απαιτήσεις για την ηλεκτρονικοποίηση. [...]