Χαρτογράφηση της αλυσίδας αξίας των γαλακτοκομικών προϊόντων στη Δυτική Μακεδονία

Αντικείμενο του έργου ήταν η μελέτη χαρτογράφησης της αλυσίδας αξίας των γαλακτοκομικών προϊόντων στη Δυτική Μακεδονία στο πλαίσιο του έργου BRIDGES Interreg Europe  με αναθέτουσα αρχή την ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας. Η μελέτη διαρθρώνεται στις εξής ενότητες: [...]