Σχέδιο Εφαρμογής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2014-2016

Στόχος του έργου DESUR είναι η βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών προκειμένου να προωθηθεί η υπεύθυνη καινοτομία των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) μέσω της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ όλων των εταίρων, με βάσει [...]