Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για τη μείωση και αξιοποίηση των απορριμμάτων τροφίμων στη Δυτική Μακεδονία

Τελικό Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης (Action Plan) που αφορά τη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια του έργου ΕCOWASTE4FOOD του προγράματος Interreg/Europe Το έργο ECOWASTE4FOOD ενώνει εφτά τοπικές και περιφερειακές αρχές από [...]