Στρατηγικό Πλάνο για το Δάσος των Γρεβενών – Μεθοδολογικός Οδηγός για τον καθορισμό ενός μοντέλου για ένα Πρότυπο Μεσογειακό Δάσος

Κάθε μοντέλο δάσους είναι μοναδικό. Ωστόσο, όλοι μοιράζονται τους ίδιους στόχους. Με βάση αυτούς τους στόχους, δημιουργούνται δυναμικές θέσεις εργασίας και την ανάπτυξη προτύπων συνεργασίας μεταξύ των μελών. Model Forest [...]