Εφαρμογή των οδηγιών για την Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης – Οι περιπτώσεις του υδροφόρου ορίζοντα για Νεάπολη και Μουρίκι

Ο κύριος στόχος της διαπεριφερειακής ανάλυσης είναι να συγκεντρώσει τα αποτελέσματα των επτά Περιφερειών Ανάλυσης που πραγματοποιείται από κάθε περιφέρεια που συμμετέχουν στο έργο (Ανδαλουσία, Βαλένθια, τη Σλοβενία, τη Δυτική Μακεδονία, Πεδεμόντιο, Σικελία, Τοσκάνη), προκειμένου να εντοπιστούν τα κοινά στοιχεία η εφαρμογή της οδηγίας IPPC INTERREGIONAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE IPPC DIRECTIVE MED-IPPC-NET Δίκτυο για την ενίσχυση και βελτίωση της εφαρμογής των οδηγιών 96/61 / ΕΚ και 2008/1 / ΕΚ του Συμβουλίου για την Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης στη Μεσόγειο. Guidelines on the Best Practices on IPPC Permitting and Following-up Procedure Το Κέντρο Περιβάλλοντος Κοζάνης έχει συλλέξει τις πληροφορίες και τα δεδομένα που προβλέπονται, από τη μεθοδολογική προσέγγιση που αναπτύχθηκε από κοινού και από τους Εταίρους κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών [...]