Παρακολούθηση παραμέτρων σχετικά με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στις Πρέσπες από το πρόγραμμα Prolife

Το έργο ProLife «Η ποιότητα ζωής ως προϋπόθεση για την πρόοδο και την αειφόρο ανάπτυξη στη διασυνοριακή περιοχή» επικεντρώνεται στην προστασία των περιβαλλοντικών πόρων των περιοχών μελέτης του έργου, με [...]