Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα

Τελικό Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης (Action Plan) που αφορά τη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια του έργου REBORN [Στήριξη των ΜμΕ της Περιφέρειας για την ανάπτυξη δράσεων (που επίσης σχετίζονται με [...]