Οδηγός καλών πρακτικών για επανάχρηση και αποκατάσταση ανθρακωρυχείων στην Ευρώπη

The European mining crisis not only does represent the collapse of one of the main sectors contributing to economic and industrial development in the continent. This event also represents a [...]