Καλές πρακτικές ανάπτυξης των ΜΜΕ στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης

Το πρόγραμμα SMARTinMED στοχεύει στην ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των οικονομικών φορέων ανάπτυξης και των δημοσίων αρχών, υποστηρίζοντας τις ικανότητες καινοτομίας και ανάπτυξης των ΜΜΕ στον τομέα των ανανεώσιμων [...]