Καλές πρακτικές ανάπτυξης των ΜΜΕ στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης

Το πρόγραμμα SMARTinMED στοχεύει στην ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των οικονομικών φορέων ανάπτυξης και των δημοσίων αρχών, υποστηρίζοντας τις ικανότητες καινοτομίας και ανάπτυξης των ΜΜΕ στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης με τη δημιουργία μιας κοινής στρατηγικής και ενός κοινού σχεδίου δράσης. Το νέο επιχειρηματικό μοντέλο που επέλεξε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ως εταίρος του έργου SMARTinMED σχετίζεται με την Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συγκεκριμένα στην επεξεργασία των απορριμμάτων Έκθεση (στα αγγλικά και περίληψή της στα ελληνικά) σχετιζόμενη με το προτεινόμενο νέο επιχειρηματικό μοντέλο Το νέο επιχειρηματικό μοντέλο που επελέγη είναι αυτό της πράσινης επιχειρηματικότητας (green businesses), ενώ η περίπτωση μελέτης εστιάζει στο επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας «Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας [...]